Fysiotherapie Bennebroek 

Wilt u een afspraak met ons maken, bel dan 023-5845189.
Voor fysiotherapie heeft u geen verwijzing meer nodig.


Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan dan voert deze een zogenaamde screening uit.

Dit betekent, dat hij/zij vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent.
Zo niet, dan kan hij/zij u vooralsnog adviseren een afspraak met de huisarts te maken.

Wanneer u wel behandeld kunt worden door de fysiotherapeut dan kan hij/zij in overleg met u verder gaan met een uitgebreide bespreking van de klacht en een onderzoek.
Samen met u wordt een behandelplan gemaakt.

De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.
De fysiotherapeut zal de huisarts informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

wilt u voor de eerste afspraak meenemen:

  • een geldig legitimatiebewijs(b.v. een rijbewijs)
  • uw verzekeringsgegevens
  • een handdoek
  • een eventuele verwijzing van de huisarts of specialist